ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد


ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه ۱۶ فروردین آغاز شد. ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۶ فروردین آغاز شد. این ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۲ فروردین ادامه دارد. ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد Read More