استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران


 استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه دانشکده دندانپزشکی درنظر دارد نسبت به جذب سه نفر بهداشتکار دهان و دندان در تهران اقدام نماید، لذا از افراد داوطلب دارای شرایط ذیل دعوت می شود در صورت تمایل به همکاری، فرم پیوست را تکمیل نمایند.

 

خبر 22 خرداد 99: اطلاعیه زمان و مکان مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران)

زمان مراجعه : روز شنبه مورخ 99/3/24 مکان مراجعه: دانشگاه علوم پزشکی ایران-ساختمان ستاد مرکزی-طبقه سوم -اداره طرح و استخدام – اتاق 303
مدارک درخواستی ذیل جهت ارائه به هسته گزینش :
3 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده – الزامی
تصویر تمام صفحات شناسنامه (بانضمام اصل شناسنامه) – الزامی
تصویر کارت ملی (رو و پشت بانضمام اصل آن)- الزامی
تصویر مدارک تحصیلی ویا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل – الزامی
گواهی نامه مهارتهای هفتگانه را یانه ICDLاز مراکز معتبر ویا ارائه گواهیهر کدام از مهارت ها بطور جداگانه
گواهی ایثارگری (فرزند شهید –خواهریابرادرشهید–آزاده–رزمنده–جانباز)
گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت(عادی یا فعال)
ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی
گواهی احراز رتبه علمی، فرهنگی، مذهبی و … در سطح بین الملل ی، کشوری، استانی و یا شهرستان
گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی (با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل)
ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن
***نکته مهم***
در صورت عدم مراجعه در تاریخ ذکر شده موضوع استخدامی لغو و هیچگونه اعتراضی وارد نمی باشد.