گزارش تصویری-مراسم “یلدای_مهدوی و تولد شهید جواد جهانی ” پارک‌خورشیدمزارشهیدجوادجهانی و شهیدمحمداسدی به همت بسيج دانشجويي


گزارش تصویری-مراسم “یلدای_مهدوی و تولد شهید جواد جهانی ” پارک‌خورشیدمزارشهیدجوادجهانی و شهیدمحمداسدی به همت بسيج دانشجويي گزارش تصویری-مراسم “یلدای_مهدوی و تولد شهید جواد جهانی ” پارک‌خورشیدمزارشهیدجوادجهانی و شهیدمحمداسدی به همت بسيج دانشجويي گزارش تصویری-مراسم “یلدای_مهدوی و تولد شهید جواد جهانی ” پارک‌خورشیدمزارشهیدجوادجهانی و شهیدمحمداسدی به همت بسيج دانشجويي

گزارش تصويري-نشست تخصصي توافق هسته ای “هزینه های چالش،هزینه های سازش” با حضور دکتر علی باقری عضو مذاکره کننده هسته ای به همت بسيج دانشجويي


گزارش تصويري-نشست تخصصي توافق هسته ای “هزینه های چالش،هزینه های سازش” با حضور دکتر علی باقری عضو مذاکره کننده هسته ای به همت بسيج دانشجويي گزارش تصويري-نشست تخصصي توافق هسته ای “هزینه های چالش،هزینه های سازش” با حضور دکتر علی باقری عضو مذاکره کننده هسته ای به همت بسيج دانشجويي گزارش تصويري-نشست تخصصي توافق هسته Read More