اختصاص 20درصد تخفیف شهریه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه آزاد اسلامی


اختصاص 20درصد تخفیف شهریه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه آزاد اسلامی دکتر فرهاد رهبر طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرداختصاص 20درصد تخفیف شهریه به دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه آزاد اسلامیدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه اجرایی ثبت‌نام و نحوه دریافت شهریه از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را Read More