تلاش بر ۱۱هزار نیرو در قالب بودجه ۹۷


تلاش بر ۱۱هزار نیرو در قالب بودجه ۹۷تلاش برای استخدام ۱۱هزار نیرو در قالب بودجه ۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه هدفگذاری وزارت بهداشت رسیدن به شاخص ۲.۶ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است، گفت: برای رسیدن به این شاخص باید ۵۰ هزار تخت جدید در حوزه دولتی Read More