استخدام امروز بندرعباس سال 96 (نیازمندی های هرمزگان)


استخدام امروز بندرعباس سال 96 (نیازمندی های هرمزگان)ایران استخدام استخدام امروز بندرعباس سال 96 (نیازمندی های هرمزگان) ایران استخداماستخدام امروز بندرعباس سال 96 (نیازمندی های هرمزگان) Captcha html, body { height: 100%; } .form-captcha { margin: 10px; } .header { height: 63px; background-color: white; } .middle { height: 186px; background-color: rgba(55, 171, 99, 0.75); } Read More

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)


حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)۱۳ آذر ۹۵ – آغاز جلسات کمیته بررسی دستمزد ۹۶ کارگران از هفته آینده خبرگزاری تسنیم: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی دستمزد ۹۶ آغاز به کار می کند گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت دو محور اصلی Read More