کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دکتر رهایی خبر دادکاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: موضوع کاهش شهریه تا ۵۰ درصد برای برخی از رشته ها در واحدهای این دانشگاه پس از تصویب در شورای Read More