آگهی استخدام یک شرکت معتبر در زمینه مخابرات


  یک شرکت معتبر در زمینه مخابرات در تهران در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط در مشاغل ذیل پس از مصاحبه و گزینش استخدام نماید. کارشناس حفقوق و دستمزد -حداقل ۳ سال سابقه مرتبط -جنسیت مذکر -حداکثر ۳۰ سال سن -تسلط کامل به نرم افزارهای حقوق و دستمزد و مدیریت تردد راهکاران و همکاران سیستم Read More