دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد مهمان امام رضا (ع) شدند


دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد مهمان امام رضا (ع) شدند دانشجويان خوابگاه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مهمان سفره پر برکت امام رضا(ع) شدندبه گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: 600 تفر از دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه‌هاي اماميه، ياس، گلبهار،ناظران و مريم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با دريافت ژتون غذای متبرک،  مهیمان سفره پر Read More