بخشنامه ؛ پرداخت مبلغ بازخرید 2 سال خدمت سربازی (نظام وظيفه عمومى)


بخشنامه ؛ پرداخت مبلغ بازخرید 2 سال خدمت سربازی (نظام وظيفه عمومى) پرداخت مبلغ بازخرید 2 سال خدمت سربازی کاركنان دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تامین شرایط رفاهی کاركنان  با صدور بخشنامه ای هزینه 2سال خدمت سربازی برای بازنشستگی زودهنگام را تقبل کرد.متن كامل اين بخشنامه بدين شرح است : بخشنامه ؛ Read More