صدور مجوز استخدام 3 هزار نیروی جدید در اورژانس کشور


رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی با بیان اینکه مشکل اصلی این مرکز کمبود منابع انسانی است، گفت: در حال حاضر اورژانس، ۱۵ هزار نیرو نیاز دارد تا بتوانیم شرایط فعلی خدمات رسانی را حفظ نماییم. پیرحسین کولیوند روز یکشنبه در آیین افتتاح مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و راه اندازی سامانه جدید اتوماسیون و سیستم ارتباط رادیویی دیجیتال استان قم، افزود: ضرورت جذب این تعداد نیرو به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل شده، ولی در حال حاضر امکان جذب ۱۵ هزار نیرو وجود ندارد. وی اضافه کرد: مجوز استخدام سه هزار نیروی اورژانس ۱۱۵ کشور گرفته شده و این تعداد در آزمون هایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد نمود، جذب می شوند.