استخدام گروه تولیدی TM


  گروه تولیدی TM در مشهد به تعدادی چرخکار ماهر آقا و خانم جهت کار در گارگاه با حقوق عالی نیازمند است. تلفن: ۰۹۱۵۷۷۴۲۹۱۳استخدامی