استخدام شرکت حفاری استوان کیش (OKDC)


استخدام شرکت حفاری استوان کیش (OKDC)فرصت های شغلی دریافت شناسنامه شغل کارشناس ارشد الکترونیک دستگاه حفاری دریافت شناسنامه شغل کارشناس ارشد تحلیل سیستم ها دریافت شناسنامه شغل متصدی ارتباطات و رادیوبیسیم تکمیل فرم درخواست همکاری و ارسال رزومه استخدام شرکت حفاری استوان کیش (OKDC) فرصت های شغلی دریافت شناسنامه شغل کارشناس ارشد الکترونیک دستگاه حفاری Read More