آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶


آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها در این صفحه آخرین اخبار تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها در اسرع وقت منتشر خواهد شد       ۲۵ مرداد ۹۶ – شرایط معافیت از سربازی اعضای خانواده های دارای معلول خبرگزاری ایرنا : مدیرکل توانمندسازی معلولین سازمان Read More

هفته نامه استخدامی استان چهار محال و بختیاری | هفته دوم مرداد 96


هفته نامه استخدامی استان چهار محال و بختیاری | هفته دوم مرداد 96ایران استخدام هفته نامه استخدامی استان چهار محال و بختیاری | هفته دوم مرداد 96 ایران استخدامهفته نامه استخدامی استان چهار محال و بختیاری | هفته دوم مرداد 96