21 آذر ماه: برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر در واحد مشهد


21 آذر ماه: برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر در واحد مشهد  فردا 21 اذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:  بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت با شرکت بیش از 2000 نفر بیست و سومین دوره مسابقات سراسری Read More