راه اندازی مرکز دانلود رایگان دانشجویی با سرعت 10MBps


برای نخستین بار در کشور  راه اندازی  شد : مرکز دانلود دانشجویی با سرعت 10MBps بصورت رایگان / سرویسی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیبرای نخستین بار در سطح کشور  مرکز دانلود دانشجویی با سرعت 10MBps  بصورت رایگان  توسط بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد راه اندازی شد . آهنگ جدید خرید غذا