تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش


تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش دکتر ولایتی خبر داد: تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه آزاداسلامی برای پژوهش/ هیچ کدام از واحدها تعطیل نمی‌شود/ جزئیات سیاست ادغام واحدهای دانشگاهی نزدیکرئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از تخصیص 10 درصد بودجه دانشگاه برای پژوهش خبر داد و گفت: بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بر Read More