استخدام های جدید فروردین ۹۵


استخدام های جدید فروردین ۹۵ایران استخدام-22 ساعت پیش استخدام های جدید فروردین ۹۵ ایران استخدام-22 ساعت پیشاستخدام های جدید فروردین ۹۵ استخدام مجله اتومبیل

شروع استخدام های جدید در سال ۹۵


اخبار استخدام و جذب نیرو در سال ۹۵ آنچه در این صفحه خبری خواهید خواند: بهبود وضعیت اشتغال از نیمه دوم سال ۹۵ (۲۶ بهمن ۹۴) استخدام ۳۴ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی در سال آینده (۲۳ بهمن ۹۴) ورود ۱۲ هزار دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان به مدارس از مهر ۹۵(۲۳ بهمن ۹۴) ایجاد یک میلیون شغل Read More