استخدام تکنسین ۴ رشته ی فنی


  به افراد ذیل جهت همکاری در کرج نیازمندیم. ۱ &ndsh; تکنسین مکانیک , ساخت و تولید  ۲ &ndsh; تکنسین برق- الکترونیک محل کار: , کرج- شهرک صنعتی بهارستان Tolid.Ryroshd@gmil.com فکس : ۳۴۷۶۰۴۸۹ &ndsh; ۰۲۶