استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان


استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجانبه یک چرخکار خانم و چند همکار خانم جهت کار در کارگاه تولیدی کفشی واقع در زنجان نیازمندیم ۶۶۳۱ ۴۵۸ ۰۹۰۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۱/۱/۹۵ معتبر است) استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان به یک چرخکار خانم و چند همکار خانم جهت کار در کارگاه تولیدی کفشی واقع Read More

استخدام چرخکار کفش زنانه


به ۲ نفر چرخکار ماهر خانم آشنا به چرخ صنعتی جهت کار در تولیدی کفش زنانه واقع در زنجان نیازمندیم ۳۲۴۵ ۷۴۳ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۴ معتبر است)استخدامی