اطلاعیه پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون فراگیر


اطلاعیه پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون فراگیراطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام نموده‌اند، نظر این داوطلبان را Read More

کارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون)


کارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون)ایران استخدام کارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون) ایران استخدامکارت آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی (اطلاعیه کارت آزمون)