عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت


عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفتمحمد احسان مومني هروي  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، بالاترین تعداد آراء اخذ شده Read More

استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد


استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد  یک واحد معتبر تولیدی نساجی مهندس نساج آقا با حداقل ۵ سال سابقه در مشهد استخدام میکند. تماس:۳۵۴۱۳۵۰۱-۴ استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد   یک واحد معتبر تولیدی نساجی مهندس نساج آقا با حداقل ۵ سال سابقه در مشهد استخدام میکند. تماس:۳۵۴۱۳۵۰۱-۴استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد استخدامی