برگزارى جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناورى استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامى مشهد


برگزارى جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناورى استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامى مشهد جلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي دردانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شدجلسه ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي ظهر امروز باحضور اعضاي اين ستاد در محل مركز رفاهي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد Read More