دعوت دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاهیان و مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن


دعوت دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاهیان و مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن با صدور پیامی صورت گرفتدعوت دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاهیان و مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمندانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی از دانشگاهیان و مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. دعوت دانشگاه آزاد Read More

دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن


دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی جهت حضور گسترده و پرشور در راهپيمايي یوم الله  22 بهمن دعوت بعمل می آورد . وعده دیدار ما : یکشنبه 22 بهمن ماه ساعت Read More

دعوت از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی برای حضور گسترده و پرشور  در راهپيمايي یوم الله  22 بهمن دعوت بعمل می آورد .  وعده دیدار ما : فردا پنج شنبه  22 بهمن ماه ساعت 8:30 صبح ، ضلع شرقی میدان 15 خرداد ، مقابل پرچم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More