استخدام بازاریاب آسانسور و بالابر با حقوق ثابت و مزایا در تهران


استخدام بازاریاب آسانسور و بالابر با حقوق ثابت و مزایا در تهرانایران استخدام استخدام بازاریاب آسانسور و بالابر با حقوق ثابت و مزایا در تهران ایران استخداماستخدام بازاریاب آسانسور و بالابر با حقوق ثابت و مزایا در تهران

متوسط حقوق کارمندان دولت چقدر است؟


متوسط حقوق کارمندان دولت چقدر است؟جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری می گوید:«متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت در حدود ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است » زهرا علی اکبری – معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت دو میلیون و ۳۳۰ هزار کارمند اعم از رسمی Read More