استخدام کارشناس حسابداری / حسابرسی در اتحادیه امکان


استخدام کارشناس حسابداری / حسابرسی در اتحادیه امکاناتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران – امکان جهت ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. ردیف شغل جنسیت شرایط احراز ۱ کارشناس حسابداری / کارشناس حسابرسی خانم/ آقا دارای لیسانس مرتبط با حداقل ۴ سال سابقه کار متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل Read More