گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با قهرماني تيم حفاظت فيزيكي و نايب قهرماني تيم تربيت بدني


گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با قهرماني تيم حفاظت فيزيكي و نايب قهرماني تيم تربيت بدني گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با قهرماني تيم حفاظت فيزيكي و نايب قهرماني تيم تربيت بدني گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد Read More