آگهی دعوت به همکاری دانشگاه صنعتی سهند


آگهی دعوت به همکاری دانشگاه صنعتی سهنددانشگاه صنعتی سهند از افراد بومی شهرستان تبریز ، اسکو و حومه به یک نفر کارشناس برای دانشکده مهندسی پزشکی و یک نفر کارشناس برای دانشکده مهندسی نفت و گاز و یک نفر کارشناس برای مرکز مشاوره دانشجویی با شرایط ذیل بصورت تمام وقت نیاز دارد علاقمندان جهت کسب Read More

استخدام کارمند مسلط به کامپیوتر جهت واحد پشتیبانی در تهران


استخدام کارمند مسلط به کامپیوتر جهت واحد پشتیبانی در تهرانایران استخدام استخدام کارمند مسلط به کامپیوتر جهت واحد پشتیبانی در تهران ایران استخداماستخدام کارمند مسلط به کامپیوتر جهت واحد پشتیبانی در تهران