ليست رشته هاى بدون آزمون مجتمع بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد


ليست رشته هاى بدون آزمون مجتمع بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد /  ليست رشته هاى بدون آزمون مجتمع بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد   ليست رشته هاى بدون آزمون مجتمع بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد آغاز Read More

برگزاری مصاحبه داوطلبان پذيرش اختصاصي واحدهاي بين الملل و برون مرزي در پردیس بین الملل گلبهار واحد مشهد


مصاحبه داوطلبان پذيرش اختصاصي  واحدهاي بين الملل و برون مرزي در پردیس بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزارشد مصاحبه داوطلبان پذيرش اختصاصي  واحدهاي بين الملل و برون مرزي   با نظارت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامی طی  روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 14 و 15 بهمن ماه  در پردیس بین الملل گلبهار Read More

اطلاعیه مهم – اعلام زمان مصاحبه داوطلبان دوری دکتری مجتمع بین الملل گلبهار


به اطلاع داوطلبان معرفی شده سایت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی جهت دوره های دکتری ویژه واحدهای بین الملل برون مرزی – پردیس بین الملل گلبهار می رساند که زمان انجام مصاحبه دوره دکتری بدین شرح است : میهن دانلود باران فیلم