استخدام کبابی آسمان


استخدام کبابی آسمانایران استخدام استخدام کبابی آسمان ایران استخداماستخدام کبابی آسمان

استخدام شركت ارم نوش


استخدام شركت ارم نوشایران استخدام استخدام شركت ارم نوش ایران استخداماستخدام شركت ارم نوش

استخدام دانشگاه علامه طباطبائی


استخدام دانشگاه علامه طباطبائیدانشگاه علامه طباطبائی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و از محل مجوز های هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد ۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه عمومی، تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی (با پیش‌شرط گذراندن سه ماه دوره Read More

اطلاعیه تکمیلی درخصوص نتایج آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه


اطلاعیه تکمیلی درخصوص نتایج آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییهایران استخدام اطلاعیه تکمیلی درخصوص نتایج آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه ایران استخداماطلاعیه تکمیلی درخصوص نتایج آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه

ممنوعیت اعمال نظر روسای دانشگاه‌ها بر بستگان در هیات علمی


ممنوعیت اعمال نظر روسای دانشگاه‌ها بر بستگان در هیات علمیخبرنامه دانشجویان ممنوعیت اعمال نظر روسای دانشگاه‌ها بر بستگان در هیات علمی خبرنامه دانشجویانممنوعیت اعمال نظر روسای دانشگاه‌ها بر بستگان در هیات علمی

اولین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان


اولین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیانخبرنامه دانشجویان اولین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان خبرنامه دانشجویاناولین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان

استخدام گروه کارخانجات ساران


استخدام گروه کارخانجات سارانایران استخدام استخدام گروه کارخانجات ساران ایران استخداماستخدام گروه کارخانجات ساران

استخدام تهیه غذای کاریز


استخدام تهیه غذای کاریزایران استخدام استخدام تهیه غذای کاریز ایران استخداماستخدام تهیه غذای کاریز

جوانان منتظر آگهی استخدام دولت نباشند


جوانان منتظر آگهی استخدام دولت نباشنددکتر سید عبدالعلی ذوالانواری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی امروز(۱۴اسفند) در همایش کارآفرینی، مهارت و اشتغال که در مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک برگزار شد، گفت: فناوری جدید زمینه کارآفرینی های بیشتری را برای جوانان فراهم کرده است. وی افزود: ۵۰ درصد از کسب و کارهای کوچک و Read More

استخدام بانک ملت (مشورتی)


استخدام بانک ملت (مشورتی)ایران استخدام استخدام بانک ملت (مشورتی) ایران استخداماستخدام بانک ملت (مشورتی)