استخدام تعدادی چرخکار ماهر در کرمان


استخدام تعدادی چرخکار ماهر در کرمانایران استخدام استخدام تعدادی چرخکار ماهر در کرمان ایران استخداماستخدام تعدادی چرخکار ماهر در کرمان

استخدام به10نفر چرخکار و اتوکارماهر


استخدام به10نفر چرخکار و اتوکارماهراستخدام دهوند-41 دقیقه پیش استخدام به10نفر چرخکار و اتوکارماهر استخدام دهوند-41 دقیقه پیشاستخدام به10نفر چرخکار و اتوکارماهر فروش بک لینک خبرگزاری اصفحان

استخدام به یک چرخکار مجرب


استخدام به یک چرخکار مجرباستخدام دهوند-11 دقیقه پیش استخدام به یک چرخکار مجرب استخدام دهوند-11 دقیقه پیشاستخدام به یک چرخکار مجرب

استخدام چرخکار کفش زنانه


به ۲ نفر چرخکار ماهر خانم آشنا به چرخ صنعتی جهت کار در تولیدی کفش زنانه واقع در زنجان نیازمندیم ۳۲۴۵ ۷۴۳ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۴ معتبر است)استخدامی