استخدام نیروی انتظامی سال 99 ( مقطع درجه داری )


استخدام نیروی انتظامی سال 99 ( مقطع درجه داری )      استخدام نیروی انتظامی سال 99 -خرداد 99 ثبت نام متقاضیان مرد در مقطع درجه داری از بین داوطلبانسراسر کشوردارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کارودانش آغاز گردید. مهلت ثبت نامتا 26 تیر 99می باشد. شرایط عمومی ۱– اعتقاد Read More