استخدام چرخکار، زیگزال دوز، وسط کار


  به تعدادی راسته دوز، وسط کار، زیگزال دوز و میان دوز خانم و آقا جهت همکاری در تهران نیازمندیم. در محدوده خراسان تلفن: ۳۳۷۱۰۴۲۹استخدام