استخدام نیروی ماهر تعمیرات و دوخت و روکوب زنی مبلمان در هرمزگان


استخدام نیروی ماهر تعمیرات و دوخت و روکوب زنی مبلمان در هرمزگانایران استخدام استخدام نیروی ماهر تعمیرات و دوخت و روکوب زنی مبلمان در هرمزگان ایران استخداماستخدام نیروی ماهر تعمیرات و دوخت و روکوب زنی مبلمان در هرمزگان

استخدام برشکار و سرپرست دوخت تریکو


  به چند نفر برشکار و سرپرست دوخت تریکو محدوده مارلیک البرز با بیمه و سرویس رفت و برگشت نیازمندیم. شماره تماس:۰۲۱۶۵۱۷۷۷۶۷استخدام