استخدام شرکت روغن موتور آسیا


استخدام شرکت روغن موتور آسیاایران استخدام استخدام شرکت روغن موتور آسیا ایران استخداماستخدام شرکت روغن موتور آسیا

استخدام کارخانه تولیدی فاتح گام آسیا


استخدام کارخانه تولیدی فاتح گام آسیاایران استخدام استخدام کارخانه تولیدی فاتح گام آسیا ایران استخداماستخدام کارخانه تولیدی فاتح گام آسیا

استخدام شرکت سنجش افزار آسیا


استخدام شرکت سنجش افزار آسیاایران استخدام استخدام شرکت سنجش افزار آسیا ایران استخداماستخدام شرکت سنجش افزار آسیا

استخدام شرکت آسیا تک سال ۹۵


استخدام شرکت آسیا تک سال ۹۵ایران استخدام استخدام شرکت آسیا تک سال ۹۵ ایران استخداماستخدام شرکت آسیا تک سال ۹۵ ورزش و زندگی

استخدام شرکت آسیا تک در تهران


استخدام شرکت آسیا تک در تهران  به افراد واجد شرایط جهت شرکت آسیا تک در تهران نیازمندیم. ردیف عنوان تحصیلات حداقل سابقه کار (سال) CR3 کارشناس ارتباط با مشتریان کارشناسی صنایع – مدیریت – کامپیوتر ۲ OU3 کارشناس امور مخابرات (پشتیبانی فنی XDSL) کارشناسی در رشته های مخابرات – کامپیوتر – ICT , IT ۳ Read More