اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه


اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه مي رساند:  تعطيلي و تاخير ساعت اداري اعلام شده ارتباطي با دانشگاه ها ندارد و ساعت اداري و امتحانات دانشگاه ها راس ساعت اعلام شده برگزار می شود.   روابط عمومي دانشگاه آزاد مشهد اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان Read More