دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن


دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی جهت حضور گسترده و پرشور در راهپيمايي یوم الله  22 بهمن دعوت بعمل می آورد . وعده دیدار ما : یکشنبه 22 بهمن ماه ساعت Read More

دعوت از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی برای حضور گسترده و پرشور  در راهپيمايي یوم الله  22 بهمن دعوت بعمل می آورد .  وعده دیدار ما : فردا پنج شنبه  22 بهمن ماه ساعت 8:30 صبح ، ضلع شرقی میدان 15 خرداد ، مقابل پرچم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More