رونمايى از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوى


رونمايى از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوى صبح  امروز در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صورت گرفترونمايي از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوي پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 1395 خراسان رضوي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رونمايي شد . رونمايى از پوستر هفدهمين Read More