دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند


دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند با صدور بخشنامه ای ابلاغ شددانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستندمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره Read More