ثبت نام اردوهای جهادی بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی


ثبت نام اردوهای جهادی بنیاد نخبگان استان خراسان رضویبه اطلاع کلیه نخبگان، استعدادهای برتر و مخترعین تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان میرساند بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی در نظر دارد با همکاری بسیج سازندگی استان اردوهای جهادی زیر را به منظور خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار استان  برگزار نماید،لذا ازکلیه عزیزانی که تمایل به Read More