ارتباط مستقیم با مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی دانشگاه


ارتباط مستقیم با مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی دانشگاه به اطلاع می رساند: همکاران محترم می توانند  مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات خود را در حوزه های مرتبط با امور اداری و نیروی انسانی به ایمیل اختصاصی مدیر کل امور اداری و انسانی به  آدرس ارسال نمایند . گفتنی است، مطالب ارسالی توسط  ایشان بررسی Read More