چرا دانشگاه آزاد اسلامى مشهد را براى ادامه تحصيل انتخاب مى كنم ؟


چرا دانشگاه آزاد اسلامى مشهد را براى ادامه تحصيل انتخاب مى كنم ؟ چرا دانشگاه آزاد اسلامى مشهد را براى ادامه تحصيل انتخاب مى كنم ؟ چرا دانشگاه آزاد اسلامى مشهد را براى ادامه تحصيل انتخاب مى كنم ؟ دانلود ها پلاس

دكتر ميرزاده : آمارها سخن می‌گویند/ ادامه کاهش تعداد پست‌های سازمانی دانشگاه


دكتر ميرزاده : آمارها سخن می‌گویند/ ادامه کاهش تعداد پست‌های سازمانی دانشگاه دکتر میرزاده در نخستین روز از هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به ارائه آمار دقیق و موثق و آخرین اطلاعات درخصوص برنامه‌ها، دستاوردها و فعالیت‌های این دانشگاه پرداخت. خبرگذاری اصفحان موزیک جوان