جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه معاونت آموزشی اعلام شدجزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه طی بخشنامه ای، جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد. جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان Read More