آخرین اخبار وزیر آموزش و پرورش از استخدام و پرداخت مطالبات معلمان


آخرین اخبار وزیر آموزش و پرورش از استخدام و پرداخت مطالبات معلمانوزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش در دست مطالعه است و ما هنوز به نسخه واحدی در این باره نرسیده‌ایم اما این موضوع در دست بررسی است. سیدمحمد بطحایی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی درخصوص Read More

اخبار استخدامی معلمان مدارس استثنایی


اخبار استخدامی معلمان مدارس استثناییایران استخدام اخبار استخدامی معلمان مدارس استثنایی ایران استخداماخبار استخدامی معلمان مدارس استثنایی