استخدام اتوکد کار در دفتر فنی مهندسی


  به یک خانم مسلط به نرم افزار اتوکد و ضوابط مقررات نظام مهندسی جهت همکاری در دفتر فنی مهندسی واقع در بندرعباس نیازمندیم. تلفن: ۳۳۶۸۶۷۰۳ ترجیحا ساکن گلشهر ساعت تماس: ۱۷ الی ۲۰استخدامی