ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت گرفت:ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامینمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مصوب هیات امنای مرکزی که به تایید دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است، از سوی Read More