ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید


ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدید در دیدار نوروزی با رئیس و اعضای هیات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:ابراز خرسندی آیت الله هاشمی رفسنجانی از عمل به وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها در مدیریت جدیددکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی Read More