استخدام دو ردیف شغلی در رستوران آیفت


  رستوران آیفت در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: کارگرساده آقا سالن دار خانم آدرس: تاچارا &ndsh; جنب بانک اقتصاد نوین -پشت ایستگاه اتوبوس مراجعه  فقط و فقط حضوری شماره تماس:۰۹۱۷۳۱۱۴۰۶۰ &ndsh; ۳۶۳۶۰۹۵۶استخدامی