آیت الله هاشمی رفسنجانی: ابراز تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی


دهمین اجلاس هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شدآیت الله هاشمی رفسنجانی: ابراز تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی/میرزاده: پژوهش های کاربردی در رأس برنامه های مدیران دانشگاه /اساسنامه پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شددر دهمین اجلاس هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی Read More