آگهی استخدام شرکت پزشکی تاوسگال


  شرکت پزشکی تاوسگال در تهران استخدام میکند: مسئول دفتر: خانم / مسلط به امور اداری و دفتری و بایگانی و دبیرخانه/ مسلط به اکسل و ورد/ مسلط به تایپ فارسی و لاتین فکس: ۸۸۸۹۷۹۱۱ ایمیل:  info@tvsegl.irاستخدام